งานกิจกรรมงานแนะแนว พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖:๓๒ น.

 

คณะครู-อาจารย์งานแนะแนวเข้าร่วมพิธี งานสัปดาห์จัดหางาน ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


กิจกรรมสัปดาห์จัดหางาน โดยอาจารย์ พูสุดา เศรษฐ์พงศ์พาณิชและผู้ประกอบการ นักศึกษา ปวส.2 ณ ที่ห้องประชุม 1

 


บริษัทจัดหางานและผู้ประกอบการต่างๆ แจกใบสมัครงานแก่นักศึกษา ปวส.2

ตามความสนใจและตามสาขางานที่ต้องการ ณ ห้องประชุม 1

 


 


 

LAST_UPDATED2