งานปัจฉิมนิเทศ54 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖:๑๑ น.


นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้เปิดกล่าวเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี

 


นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2554 เข้าร่วมพิธี งานปัจฉิมนิเทศ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี

 


คณะอาจารย์ที่เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ 2554

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายทวีศักดิ์ กวยะปาณิก มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มาบรรยายในงานปัจฉิมเทศ

นักศึกษา ปวส.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2554เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ. สุพรรณบุรี

LAST_UPDATED2