บุคลากรงานแนะแนว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐:๑๐ น.


ชื่อ
:::
นางสาวพูสุดา เศรษฐพงศ์พาณิช
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ

หัวหน้างานงานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา (แนะแนว)

เบอร์โทร
:::
035-522339
มือถือ
:::
081-3070539
E-mail
:::
Website
:::


ชื่อ
:::
นางสาวสำเนียง ศิลป์ประกอบ
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เบอร์โทร
:::
-
มือถือ
:::
089-5483959
E-mail
:::
Website
:::


ชื่อ
:::
นายศิริพันธุ์ ไกรเภา
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
เบอร์โทร
:::
035-423141
มือถือ
:::
083-9263499
E-mail
:::
Website
:::


ชื่อ
:::
นายธวัชชัย ระวงศ์
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
เบอร์โทร
:::
035-564355-6
มือถือ
:::
081-4334549
E-mail
:::
Website
:::


ชื่อ
:::
นายอำนวย งามเกตุสุข
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::

ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์

หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

เบอร์โทร
:::
035-597035
มือถือ
:::
081-9440778
E-mail
:::
Website
:::


ชื่อ
:::
นายปัญญา ปรางค์จันทร์
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เบอร์โทร
:::
-
มือถือ
:::
-
E-mail
:::
Website
:::


ชื่อ
:::
ว่าที่ ร.ท.ทองใบ สมพิทักษ์
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::

ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน

หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)

เบอร์โทร
:::
035-431027
มือถือ
:::
083-9636188.089-1997567
E-mail
:::
Website
:::


ชื่อ
:::
นายปัญญา ดิษฐ์แก้ว
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทร
:::
035-521141
มือถือ
:::
081-8569238
E-mail
:::
Website
:::


ชื่อ
:::
นายเรืองวิทย์ โพธิ์รัง
ตำแหน่ง
:::
ครูชำนาญการ
หน้าที่
:::

วิชาการ

ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เบอร์โทร
:::
035-522101 ต่อ 128
มือถือ
:::
08-1254-4886
E-mail
:::
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Website
:::
http://ee.stc.ac.th:::


:::
:::


LAST_UPDATED2